Άρθρα

Αυτοδιόρθωση – Χτίζοντας την αυτενέργεια του παιδιού στο διάβασμα

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με γενικευμένες μαθησιακές και άλλες δυσκολίες εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αυτοπαρατήρηση και διόρθωση. Όμως η αυτοδιόρθωση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα που θα βοηθήσει το παιδί να έρθει σε επαφή με τον τρόπο που δουλεύει, τους στόχους και τις δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργήσει για να είναι αποδοτικό στο μάθημα, στο διάβασμα και στις υπόλοιπες απαιτήσεις του σχολείου. Δηλαδή να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί λειτουργώντας ατομικά.

Share

Περισσότερα...

Διασπαση προσοχής και διάβασμα στο σπίτι – Ιδέες για όλα τα παιδιά

Συχνά τα παιδιά με Διαταραχή Ελειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) αλλά και όλα τα παιδια, δυσκολεύονται να θυμηθούν και ανακαλέσουν πληροφορίες που έχουν διδαχθεί. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί μεγάλη ένταση στο σπίτι κατά τη διάρκεια του διαβάσματος του παιδιού και της προετοιμασίας του για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Share

Περισσότερα...

Αντιμετώπιση του άγχους αποχωρισμού

Τί είναι το Άγχος Αποχωρισμού και ποια είναι τα συμπτώματα;

Γύρω στην ηλικία των 10 μηνών μπορεί να προσέξετε πως το παιδί σας γίνεται πιο ανήσυχο όταν βρίσκεται μακριά σας. Κάθε φορά που απομακρύνεστε και εξαφανίζεστε από το οπτικό του πεδίο ή αναθέτετε σε κάποιον άλλο να το προσέχει, έστω και αν βρίσκεστε στο διπλανό δωμάτιο, αναστατώνεται και κλαίει.

Share

Περισσότερα...

Επιλεκτική Αλαλία

Η Επιλεκτική Αλαλία είναι μια παιδική αγχώδης διαταραχή και χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα του παιδιού να μιλήσει σε επιλεγμένες κοινωνικές καταστάσεις.

Share

Περισσότερα...

37 Common Characteristics of Dyslexia

Most dyslexics will exhibit about 10 of the following traits and behaviors. These characteristics can vary from day-to-day or minute-to-minute. The most consistent thing about dyslexics is their inconsistency.

Share

Περισσότερα...

Διάσπαση Προσοχής - Ιδέες και Λύσεις

Αντιμετώπιση – Παρέμβαση των προβλημάτων των παιδιών με ΔΕΠ-Υ

 
Για να καταφέρουμε εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιες ιδέες και λύσεις με στόχο να διευκολύνουμε το παιδιά στη σχολική μελέτη αλλά και στην καθημερινότητά τους. 
Share

Περισσότερα...