Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;

Μαθησιακές δυσκολίες ονομάζονται όλες οι δυσκολίες που συνδέονται με τη μάθηση. Αναφερόμαστε στα γνωστικά ελλείμματα τα οποία δυσκολεύουν το άτομο στη διαδικασία της μάθησης.

Καλό είναι να θυμόμαστε πως η συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων δεν είναι ίδια και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που συναντάμε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι ένας θεραπευτής μπορεί να τα λαμβάνει υπόψη κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος παρέμβασης.


Μαθησιακές δυσκολίες είναι:

    • Διαταραχή ανάγνωσης
    • Διαταραχή στη γραπτή έκφραση
    • Διαταραχή στα μαθηματικά


Τα γενικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι οι δυσκολίες οπτικής και ακουστικής αντίληψης, οι δυσκολίες στη φωνολογική ενημερότητα,
 στον τομέα της μνήμης, δυσκολίες στη συγκέντρωση και τέλος εκδήλωση προβληματικών συμπεριφορών.
Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έρχονται αντιμέτωπα με αρνητικά συναισθήματα, αρκετά πιο έντονα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα συναισθήματα αυτά εμποδίζουν τα παιδιά
 με μαθησιακές δυσκολίες να δομήσουν υγιείς σχέσεις με τους συνομηλίκους τους νασυμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία και νιώθουν συνεχώς ματαίωση.
Τέλος, καλό είναι να θυμόμαστε πως όποιες δυσκολίες και αν εμφανίζει κάποιος, μία έγκαιρη αξιολόγηση και παρέμβαση θα βοηθήσει σημαντικά το άτομο να μπορέσει
να ανταποκριθεί στους τομείς που δυσκολεύεται. Στην έγκαιρη παρέμβαση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, μπορούν να βοηθήσουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι.

Κωνσταντοπούλου Ειρήνη
Ειδική Παιδαγωγός- Θεραπεύτρια ABA

 

πίσω στα Άρθρα

Share