Στηρίζοντας την αυτενέργεια του παιδιού στο διάβασμα στο σπίτι - Αυτοδιόρθωση

Πάρα πολλοί γονείς ασχολούνται με τη μελέτη των παιδιών τους και με το καθημερινό διάβασμα για το σχολείο. Αυτό συχνά δημιουργεί εντάσεις και τσακωμούς, καθώς η υπομονή του γονέα αλλά και του παιδιού εξαντλείται μέσα στη σχέση που δημιουργείται εκείνες τις ώρες του διαβάσματος μεταξύ του παιδιού – μαθητή και του γονέα που αναλαμβάνει το ρόλο του δασκάλου χάνοντας συχνά τον πρώτιστο ρόλο του γονέα.


write watchΑρκετοί γονείς είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε για να αποφύγουν τις συγκρούσεις μέσα στο σπίτι επιλέγουν να στείλουν καθημερινά τα παιδιά τους σε κέντρα μελέτης που αναλαμβάνουν το καθημερινό διάβασμα.
Τι ζητάμε όμως ουσιαστικά από το παιδί; Να μπορεί να είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό, να μάθει να διαβάζει μόνο του και να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του αναφορικά με τις απαιτήσεις του σχολείου. Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει η αυτενέργεια του παιδιού στο διάβασμα και η αυτοδιόρθωση που θα δημιουργήσει μια ανεξάρτητη προσωπικότητα, που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για το διάβασμα του σχολείου, έχοντας αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του.   
Συγκεκριμένα, η αυτοδιόρθωση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα που θα βοηθήσει το παιδί να έρθει σε επαφή με τον τρόπο που δουλεύει, τους στόχους και τις δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργήσει για να είναι αποδοτικό στο μάθημα, στο διάβασμα και στις υπόλοιπες απαιτήσεις του σχολείου. Δηλαδή να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί λειτουργώντας ατομικά.
Είναι κομβικής σημασίας, όσοι ασχολούνται με τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι να αποφεύγουν τις συνεχείς παραινέσεις για να ολοκληρώσει τα μαθήματά του το παιδί, και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να χτίσουν την αυτενέργεια του στοχεύοντας πρωτίστως στην αυτοπαρατήρηση και διόρθωση δηλαδή στην αυτοδιόρθωση.
read book
Εκπαιδεύοντας το παιδί στην αυτοδιόρθωση, μαθαίνει να αυτενεργεί και να νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση διαβάζοντας τα μαθήματά του και ολοκληρώνοντας τις εργασίες του. Με αυτό τον τρόπο παίρνει το ίδιο την ευθύνη, αναπτύσσει στρατηγικές που το βοηθούν να βελτιώσει την προσοχή του και γίνεται πιο ανεξάρτητο αυτενεργώντας.
Επίσης, μπορεί πλέον συνειδητά να γνωρίζει ποια λάθη επαναλαμβάνει συχνά με στόχο να τα διορθώνει χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπορεί να ελέγχει καλύτερα την πρόοδο του στα σημεία που δυσκολεύεται και να παίρνει πιο εύκολα πρωτοβουλίες όσον αφορά στο διάβασμά του. writing

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω το παιδί γίνεται πιο ανεξάρτητο και υπεύθυνο και το διάβασμα πλέον γίνεται «προσωπική υπόθεση» και οι γονείς παίζουν καθαρά βοηθητικό ρόλο και όχι το ρόλο του δασκάλου στο σπίτι.
Ας ωθήσουμε λοιπόν τα παιδιά να στρέψουν την προσοχή τους στην προσωπική τους προσπάθεια, ας τα ενθαρρύνουμε να βρουν τα λάθη τους και να τα διορθώσουν μόνα τους, ας είμαστε υποστηρικτικοί σε αυτή τη διαδικασία γιατί αυτό που όλοι επιθυμούμε τελικά είναι παιδιά - ολοκληρωμένες προσωπικότητες που μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους και να στηριχθούν στον εαυτό τους.

Ευτυχία Ασημάκη   Φιλόλογος – Ειδική Παιδαγωγός

πίσω στα Άρθρα

Share