Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε παιδιά και στηρίζεται στη φυσική ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι.

Η Παιγνιοθεραπεία χρησιμοποιείται με συμβολικό τρόπο μέσα από το παιχνίδι του παιδιού με τον θεραπευτή του. Το παιχνίδι είναι το φυσικό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης με το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο τους. Στην Παιγνιοθεραπεία τα παιδιά χρησιμοποιούν το παιχνίδι με βάση το δικό τους ρυθμό και τις δικές τους ανάγκες για να εκφράσουν συμβολικά τις ανησυχίες, τις επιθυμίες και τους φόβους τους.


Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί μαθαίνει να εξωτερικεύει τα συναισθήματα του, να τα αποδέχεται και να τα κατανοεί.children playing with construction toy blocks bv bh feb thumbnail full01

Στόχοι της παιγνιοθεραπείας στο κέντρο μας

Τα παιδιά μέσα από την παιγνιοθεραπεία:

  • ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και το δυναμικό τους
  • εξασκούνται σε νέους τρόπους δημιουργικής έκφρασης
  • μαθαίνουν να εκφράζονται, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και να τα επεξεργάζονται
  • ξεπερνούν συναισθηματικά τραύματα ή πιεστικές αλλαγές στη ζωή τους
  • διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς ή συναισθηματικές δυσκολίες που κάποιες φορές δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα τους
  • δημιουργούν σχέσεις με τα υπόλοιπα παιδιά παίζοντας μέσα σε ομάδες και καλλιεργούν το αίσθημα της ομαδικότητας

Children play with building blocks Stock PhotoΗ Παιγνιοθεραπεία δίνει βαρύτητα κατά κύριο λόγο στη λειτουργία και στο ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Θεωρεί το παιχνίδι ως την κυριότερη φυσική και αβίαστη διαδικασία μάθησης και ως το αμεσότερο μέσο απελευθέρωσης, «κάθαρσης» του παιδιού από άγχη, φόβους, συγκρούσεις, εντάσεις.

Το παιδί και ο παιγνιοθεραπευτής φτιάχνουν από κοινού μια σχέση και ένα θεραπευτικό πλαίσιο ασφάλειας προκειμένου το παιδί να εκφράσει και να εξερευνήσει συναισθήματα και εμπειρίες.

Στο κέντρο μας, λειτουργούν ομάδες παιδιών με βάση το μοντέλο της παιγνιοθεραπείας με στόχο πρωτίστως την καλή σχέση των παιδιών με συνομηλίκους, την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τους γύρω, την ομαδικότητα στο παιχνίδι, στην έκφραση

συναισθημάτων και τρόπων σωστής και αποδεκτής συμπεριφοράς. Όλα αυτά πάντα με την καθοδήγηση των ψυχολόγων – παιγνιοθεραπευτών.

 

πίσω στα Άρθρα

Share