Αυτοδιόρθωση – Χτίζοντας την αυτενέργεια του παιδιού στο διάβασμα

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με γενικευμένες μαθησιακές και άλλες δυσκολίες εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αυτοπαρατήρηση και διόρθωση. Όμως η αυτοδιόρθωση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα που θα βοηθήσει το παιδί να έρθει σε επαφή με τον τρόπο που δουλεύει, τους στόχους και τις δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργήσει για να είναι αποδοτικό στο μάθημα, στο διάβασμα και στις υπόλοιπες απαιτήσεις του σχολείου. Δηλαδή να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί λειτουργώντας ατομικά.


Για να αποφύγουμε λοιπόν εμείς οι δάσκαλοι ή οι γονείς τις συνεχείς παραινέσεις για να ολοκληρώσει τα μαθήματά του το παιδί, είναι μείζονος σημασίας να χτίσουμε την αυτενέργεια του στοχεύοντας πρωτίστως στην αυτοδιόρθωση.autocorrection1

Εκπαιδεύοντας το παιδί στην αυτοδιόρθωση, μαθαίνει να:
•    παρακολουθεί τον εαυτό του και να ολοκληρώνει τις οδηγίες χωρίς συνεχή υποβοήθηση
•    αναπτύσσει στρατηγικές για να βελτιώσει τη προσοχή του
•    ρυθμίζει καλύτερα τη μάθηση του
•    ελέγχει μόνο του την σταδιακή πρόοδο που έχει καταφέρει
•    αναγνωρίζει συνειδητά ποια είναι τα πιο "συνηθισμένα λάθη" που κάνει
•    παίρνει πιο εύκολα πρωτοβουλία για προσωπική προσπάθεια
•    αποφεύγει το συναίσθημα του κατακλυσμού που προέρχεται από τις συνεχείς υποδείξεις του περιβάλλοντος
•    γίνεται πιο ανεξάρτητο και αυτενεργεί

Στόχοι της αυτοδιόρθωσης:autocorrection2 smaller
•    Να μειωθούν τα "λάθη απροσεξίας".
•    Να αναγνωρίζει αν έχει βγει "εκτός θέματος".
•    Να παρατηρεί αν έχει εκτελέσει το σύνολο των οδηγιών που δίνονται στην άσκηση.
•    Να ελέγχει αν έχει τηρήσει τους κανόνες του γραπτού λόγου πχ. στίξη, τόνοι, σύνταξη κα.
•    Να διορθώνει "με μια δεύτερη ματιά" ορθογραφικά λάθη, όσο αυτό είναι δυνατόν.
•    Να μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος που αναμένεται να έχει μια γραπτή απάντηση σε μια γλωσσική άσκηση ή το λογικό αποτέλεσμα που πρέπει να προκύψει σε ένα μαθηματικό πρόβλημα.
•    Να ακολουθεί τη δομή που πρέπει να έχει ένα γραπτό κείμενο.
•    Να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και επίλυση προβλήματος

Στόχος μας πάντα είναι να μετατραπεί η αυτοδιόρθωση σε αυτόματη, καθημερινή λειτουργία.

Πηγή: dyslexia at home
Eπιμέλεια: Ευτυχία Ασημάκη Φιλόλογος – ειδική παιδαγωγός

 

πίσω στα Άρθρα

Share