Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 

Στρατηγικές παρέμβασης στο σπίτι και στο σχολείο

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής είναι  μια αναπτυξιακή διαταραχή που οφείλεται σε οργανικά αίτια. Πολλές φορές είχε τη βάση της σε κληρονομικούς παράγοντες αλλά και σε νευρολογικές δυσλειτουργίες. 
aspergers
Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής παρουσιάζουν δυσκολίες στο να διατηρούν τη συγκέντρωση τους, είναι υπερβολικά ανυπόμονα και φαίνονται υπερδραστήρια και παρορμητικά. Αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι απρόσεχτα σε υπερβολικό βαθμό και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε μια δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα, αδυνατούν να αναστείλουν την παρορμητικότητα τους και πολλές φορές δεν έχουν αυτοέλεγχο και αντιδρούν έντονα. Είναι συχνά αφηρημένα και παρουσιάζουν εναλλαγές στην ψυχολογική τους διάθεση. 
Όλα τα παραπάνω είναι φυσικό να οδηγούν σε δυσκολίες μάθησης και στην κακή διαπαιδαγώγηση.
Γι αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν κάποιες στρατηγικές παρέμβασης στο σπίτι και στο σχολείο ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ από την οικογένεια και το σχολείο ώστε να γίνουν καλοί και αποτελεσματικοί μαθητές.
 
Στο σπίτι
 • Στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ θα πρέπει να τίθενται μικροί και ρεαλιστικοί στόχοι. 
 • Θα πρέπει να καθορίζονται μικροί και απλοί κανόνες ώστε να είναι κατανοητοί από τα παιδιά. 
 • Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε ανταμοιβές και όχι τιμωρίες. Για αυτό, καλό θα ήταν να ενισχύεται η καλή συμπεριφορά και η κάθε προσπάθεια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. 
 • Ακόμα, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στα παιδιά αντάλλαγμα για την προσπάθεια τους, παραδείγματος χάρη να δίνουμε ένα αυτοκόλλητο όταν το παιδί πετυχαίνει το στόχο που έχει τεθεί. Όταν μαζέψει έναν καθορισμένο αριθμό αυτοκόλλητων μπορεί να πάει μια εκδρομή ή στο λούνα Παρκ σαν αντάλλαγμα.
 • Οι δραστηριότητες καλό θα ήταν να χωρίζονται σε μικρά μέρη για να μειώνεται η πιθανότητα εγκατάλειψης από τα παιδιά.
 • Η ενθάρρυνση των παιδιών σε κάθε προσπάθεια είναι τέλος ουσιαστικής σημασίας.
 
Στο σχολείο
 • Οι εκπαιδευτικοί, καθώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη σχολική ζωή των παιδιών θα πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένοι για τις δυσκολίες των μαθητών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 • Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ καλό θα ήταν να κάθονται στα μπροστινά θρανία για να μπορεί πιο εύκολα να διατηρείται η προσοχή στο μάθημα.
 • Η διακόσμηση της αίθουσας (ζωγραφιές, εργασίες παιδιών κ.τ.λ.) καλό θα ήταν να γίνει στον πίσω τοίχο ώστε να μην αποτελεί ερέθισμα διάσπασης για το παιδί.
 • Στα θρανία των παιδιών θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 • Σημαντικό θα ήταν επίσης οι εργασίες για το σπίτι να σημειώνονται και να υπογραμμίζονται με έντονα χρώματα και να γίνεται χρήση συνδετήρων ή πολύχρωμων αυτοκόλλητων στις σελίδες  ώστε να έχει τη δυνατότητα το παιδί να βρει εύκολα τις εργασίες του για τη μελέτη στο σπίτι.
 • Εναλλακτικά, θα μπορούσαν οι μαθητές να έχουν ένα ξεχωριστό τετράδιο που θα σημειώνουν όλες τις εργασίες για την επόμενη ημέρα. 
 • Οι κανόνες μέσα στην τάξη θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και κατανοητοί από τα παιδιά καθώς επίσης και οι κυρώσεις που θα επιφέρει η μη τήρηση τους.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και να επιβραβεύουν όλες αδιακρίτως τις προσπάθειες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν σχεδιαγράμματα και εννοιολογικούς χάρτες με τις βασικές έννοιες ώστε νε επισημαίνουν στα παιδιά τους στόχους του μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούντ α παιδιά με ΔΕΠ-Υ, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές στην τάξη, να γνωρίζουν τί ακριβώς καλούνται να μάθουν σε κάθε μάθημα. 
 • Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας. Υπολογιστές, διαφάνειες, διαδραστικός πίνακας. Τα τεχνολογικά μέσα κάνουν πιο ευχάριστο το μάθημα και κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών.
 • Τέλος, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθούν τους μαθητές να συγκεντρώνονται, κάνοντας τους μικρές και διακριτικές υποδείξεις και βοηθώντας τους να διορθώνουν τα λάθη τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος χωρίς όμως να γίνεται αυτό φανερό στους υπόλοιπους μαθητές και χωρίς να παρακωλύεται η ροή του μαθήματος.  
 
Ευτυχία Ασημάκη 
Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός

πίσω στα Άρθρα

Share