Σχολείο

μαθητές που σηκώνουν το χέριΓια τις ανάγκες του σχολείου

Διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου για όλες τις σχολικές βαθμίδες
Οργάνωση μελέτης μαθητών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου
Φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, προετοιμασία για το σχολείο
Προετοιμασία μαθητών για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στην Α' Δημοτικού
Υποστηρικτική σχολική μελέτη παιδιών με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, όλων των ηλικιών

καθώς επίσης

Eξειδικευμένη μονάδα

Στο κέντρο μας λειτουργεί μονάδα που εξειδικεύεται στην προετοιμασία του μαθήματος της Έκθεσης – Έκφρασης για τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, κινητική αναπηρία, σπαστικότητα των άνω άκρων) οι οποίοι εξετάζονται προφορικά – εξέταση φυσικώς αδυνάτων υποψηφίων.

Share