Ατομική Ψυχοθεραπεία Παιδιών - Εφήβων

Υπάρχουν περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η ατομική ψυχοθεραπεία με σκοπό το παιδί ή ο έφηβος να ανακουφιστεί συναισθήματα λύπης και άγχους, να αξιοποιήσει τους φόβους του, να επεξεργαστεί  συγκρουσιακά ζητήματα και να διευκολυνθεί η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.
Η θεραπευτική προσέγγιση στο κέντρο μας στηρίζεται κυρίως στις αρχές της Συστημικής Θεωρίας η οποία μελετάει τα ανθρώπινα «προβλήματα» ως αποτέλεσμα της δυναμικής των σχέσεων του ατόμου και όχι ως εγγενές χαρακτηριστικό του.
Οι τεχνικές της ψυχοθεραπείας του παιδιού διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων κυρίως γιατί τα παιδιά κοινοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματα τους και αναπαριστούν στιγμές από την ζωή τους πιο εύκολα μέσα από το παιχνίδι ή την ζωγραφική.
Ο θεραπευτής παρατηρώντας το ελεύθερο παιχνίδι ενός παιδιού ή αναλύοντας την ζωγραφιά του είναι βγάζει συμπεράσματα για το πώς βιώνει το παιδί τον ρόλο του στην οικογένεια του, το σχολείο του κ.ο.κ.
Αρχικά ο θεραπευτής, δημιουργώντας ένα ασφαλές πλαίσιο και παρέχοντας πλήθος υλικών (χαρτιά, μαρκαδόρους, τέμπερες, αλλά και φιγούρες ανθρώπων και ζώων, τουβλάκια, παραμύθια) προσπαθεί να διευκολύνει το παιδί να αφηγηθεί την ιστορία του. Στη συνέχεια το παροτρύνει να επεξεργαστεί τα ζητήματα που το απασχολούν, να εντοπίσει τις δυσλειτουργικές του πεποιθήσεις συμπεριφορές και να πειραματιστεί με νέες λειτουργικές.
Στο be Special, έμπειροι ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι, μέσα από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά και να τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν συναισθηματικές δυσκολίες, θέματα συμπεριφοράς ή άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Οι έφηβοι, προσεγγίζονται με αντίστοιχο τρόπο, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και στην ιδιαιτερότητα των θεμάτων που αντιμετωπίζουν. Συναισθηματικές δυσκολίες, ανασφάλεια, αυτό- εκτίμηση, θέματα βάρους, διαχείρισης άγχους, σχολική επίδοση, είναι κάποια από τα θέματα των εφήβων που αντιμετωπίζονται μέσα στις ατομικές θεραπείες με τους ψυχολόγους στο γραφείο μας.

Share