Συμβουλευτική γονέων

synvoul-2Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του παιδιού. Γι αυτό το λόγο οφείλουν να κατανοούν τη συμπεριφορά του παιδιού τους, να την ερμηνεύουν και να παίζουν ενεργό ρόλο στη ζωή του. Ο ενεργός ρόλος στην διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, εκφράζεται με το ενδιαφέρον για τα προβλήματα, τους φίλους και για τη ζωή τους στο σχολείο όπως και για τις δυσκολίες ή επιτυχίες σε διάφορες δραστηριότητες τους. Ο γονιός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει το αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του παιδιού.

synvoul-1Έτσι, με τη Συμβουλευτική οι γονείς θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού, θα μάθουν τρόπους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις στο σχολείο, στις παρέες, στην καθημερινότητα.  Ακόμα, θα αντιλαμβάνονται καλύτερα τις δυσκολίες και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν τα παιδιά και θα έχουν ένα καλύτερο τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί τους. Επιπλέον, θα μπορέσουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν στόχους και να τους πραγματοποιήσουν. Τέλος, θα είναι ικανοί να διαχειριστούν την επιθετικότητα, τις εκρήξεις οργής αλλά και την μειωμένη αυτοπεποίθηση, τη χαμηλή συναισθηματική έκφραση, το άγχος και άλλα θέματα που προκύπτουν καθημερινά μέσα στην οικογένεια.

Μέσα από τη Συμβουλευτική οι γονείς θα νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους και θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα με τα παιδιά τους που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας υγιούς και ισορροπημένης οικογένειας.

Share