Ο στόχος μας

Η κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε παιδιού μέσα από ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελεί τον μείζονα στόχο μας. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τα παιδιά και με τους γονείς διότι πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την ουσιαστική επαφή και προσέγγιση θα επιτευχθεί η αποτελεσματική παρέμβαση και θεραπεία οποιασδήποτε δυσκολίας του κάθε παιδιού.

Έτσι, με την εξειδικευμένη προσέγγιση και διδασκαλία από το έμπειρο προσωπικό που αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και νηπιαγωγούς το κέντρο αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού. Επιπρόσθετα, η συνεργασία μας με παιγνιοθεραπευτές - εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού και μουσικοθεραπευτές συντελεί στην επιτυχημένη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης.

Η στενή συνεργασία με τους γονείς και με το σχολείο κρίνεται απαραίτητη ώστε να διευκολυνθεί η πορεία της παρέμβασης και η ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό και στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Υπεύθυνη κέντρου be special - επιστημονική συντονίστρια των θεραπευτικών προγραμμάτων: Ευτυχία Ασημάκη

Share