Προφίλ

Σύγχρονο κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης, δημιουργικής
απασχόλησης και κοινωνικοποίησης

Το be special είναι ένα σύγχρονο κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης, δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικοποίησης που στοχεύει στην πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση μαθησιακών και άλλων δυσκολιών. Πιο συγκεκριμένα, η θεραπευτική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με ειδικές μαθησιακές, γνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς.

Επιπλέον, το κέντρο απευθύνεται σε παιδιά που επιθυμούν να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση, την αντιληπτική τους ικανότητα, την κριτική τους σκέψη, να οργανώσουν τη μελέτη στο σπίτι, να καλυτερεύσουν την έκφραση τους στο γραπτό λόγο ώστε να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα και πληρέστερα στις απαιτήσεις του σχολείου.

Ακόμα, μέσω των κοινωνικών δραστηριοτήτων που παρέχει το κέντρο μας, τα παιδιά, λειτουργώντας στο πλαίσιο της ομάδας, μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν ρόλους, να βελτιώσουν τις κοινωνικές επαφές τους, να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους και την αυτενέργεια με σκοπό να δυναμώσουν την αυτοεκτίμησή τους.

Τί υπηρεσίες προσφέρει το κέντρο be special 

Το κέντρο μας προσφέρει υπηρεσίες Αξιολόγησης, Παρέμβασης και Αποκατάστασης, Συμβουλευτική προς τους γονείς και Ψυχολογική Υποστήριξη και απευθύνεται σε παιδιά με: 

δυσλεξία
μαθησιακές δυσκολίες (δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαρηθμησία)
σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και λοιπές δυσκολίες
διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ΔΑΔ
• αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, σύνδρομο Asperger
νοητική υστέρηση, σύνδρομα
• δυσκολίες στο λόγο, στην ομιλία αλλά και στη λεπτή κινητικότητα (Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία)
• δυσκολίες προσαρμογής στο Νηπιαγωγείο (Πρώιμη Παρέμβαση)
 
καθώς επίσης
 
διδασκαλία μαθημάτων σε μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου που επιθυμούν να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση
• προετοιμασία μαθητών Νηπιαγωγείου για τη μετάβαση στην Α' Δημοτικού
οργάνωση μελέτης στο σπίτι
υποστηρικτική καθημερινή μελέτη με βάση τη ύλη και τα μαθήματα του σχολείου
• διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου, βελτίωση της γραπτής έκφρασης
φιλολογικά μαθήματα για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
• προετοιμασία στο μάθημα της Έκθεσης – Έκφρασης για τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις 
 
Επιπλέον στις ομάδες έκφρασης τα παιδιά μπορούν να παίξουν, να δημιουργήσουν, να ονειρευτούν μέσα από
 
• το Θεατρικό Παιχνίδι
• τη Μουσικοκινητική Αγωγή
• τις Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης (κατασκευές με ευφάνταστα υλικά, ζωγραφική)
 

 

Share